Berichten

hr-business-strategy3

“Verzuim niet na te denken over verzuim!” – Kim Kroeze

Ik weet het…geen leuk onderwerp maar zeker wel een nuttig onderwerp! Heel veel werkgevers, zeker de kleinere, willen zich liever niet verzekeren tegen verzuim of stellen het almaar uit. Want hoe zit het nou? Waar kun je je precies tegen verzekeren en wat is dan wijsheid?

Als je verzuim wilt verzekeren, kun je dat van toepassing laten zijn op de loondoorbetalingsverplichting die je als werkgever hebt in de eerste twee jaar van de ziekte. Dit is ook aan te raden. Veel werkgevers vinden het ook noodzakelijk om het regelwerk rondom het verzuim, de zogenaamde verzuimbegeleiding, uit handen te geven aan verzekeraars en arbodienstverleners.

Wèl of niet verzekeren?

Als een bedrijf van zichzelf weet dat zij niet de middelen, discipline en/of emotionele afstand hebben tot de verzuimkwestie, is het zeer aan te raden de verzuimbegeleiding uit te besteden. Helaas is een veel gemaakte gedachtefout dat de werkgever daarmee ook gevrijwaard is van alle aansprakelijkheid ten gevolge van matig uitgevoerd verzuimmanagement.
De werkgever denkt maar al te vaak : “Ik heb een verzuimverzekering, er is een arbodienst met casemanager, bedrijfsarts en aanverwant, dus daarmee heb ik alle risico’s afgekocht en is mijn inspanningsverplichting minimaal.”

Valkuil

Helaas wijst de praktijk uit dat werkgevers maar al te vaak bedrogen uitkomen. De eind- verantwoordelijkheid blijft namelijk wettelijk gezien altijd bij de werkgever liggen. De praktijk heeft helaas ook heel vaak bewezen dat de grote verzekeraars hun arbodienstverlening helemaal niet zo netjes op orde hebben.

Je zou kunnen zeggen, hoe groter de arbodienst, hoe logger en hoe groter daarmee het risico op kwaliteitsverlies op het verzuimdossier en de reintegratieinspanningen. Mede door het vaak hoge verloop onder de casemanagers en bedrijfsartsen bij sommige grote arbodiensten, voelt niemand zich eigenaar van de case en sluipen er in het slechtste geval procedurele fouten in het verzuimdossier.

Voor je het weet wordt het verzuimdossier een heus spookdossier. Worst-case scenario?  Minimaal een loonsanctie. Goedkoop blijkt dan weer duurkoop. Laat je niet de wol over de ogen trekken en kies voor een betrouwbare partij met een aantoonbare goede staat van dienst en waarvan je weet dat die zich wèrkelijk inzet voor de klant.

Wet Verbetering Poortwachter (WVP)

De Wet verbetering Poortwachter is niet voor iedereen een heel fijn gegeven, maar het is wel transparant en duidelijk in wat werkgevers en werknemers moeten doen in geval van verzuim en welke inspanningen er verricht moeten worden om ervoor te zorgen dat de medewerker zo snel mogelijk weer op het werk terugkeert.

Die duidelijkheid is op zich fijn. De Wet verbetering Poortwachter laat geen misverstanden bestaan over de te volgen verzuim- en reintegatieprocedure, de te verrichten inspanningen en de in te zetten verzuimspecialisten. In de kern komt het erop neer dat er een aantal vaste ijkpunten in een verzuim- en reintegratieproces zit, die zowel werkgever als medewerker mòeten opvolgen.

Doordat er een hoop geregel bij komt kijken waar men ongenadig op afgerekend wordt wanneer de uitvoering ervan niet goed is, kan het soms beter zijn de verzuimbegeleiding dan toch uit te besteden. Dan is het van groot belang te weten waar je je precies voor bijverzekert en bij wie.

Advies

  • Verzeker de loondoorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid in de 1e
    2 jaar omdat je wettelijk verplicht bent minimaal 70% door te betalen. Dat kan er flink inhakken bij bedrijven die niet zoveel reserves hebben om dat op te vangen;
  • Daarnaast is het raadzaam vast te stellen hoe je de Arbodienstverlening wilt aankleden en welke onderdelen je daarvan uitbesteedt aan externe partijen. Kies bij voorkeur kleinere arbodienstverleners met een aantoonbare en goede staat van dienst. Een arbodienstverlener die zich nog persoonlijk verbindt met uw zaak;
  • Laat je informeren door een onafhankelijke partij. Weet je toch niet zo goed hoe je dit in de praktijk kunt aanvliegen? Laat ons je dan helpen. Contact