Berichten

“Hoog verloop? Dan is er meer aan de hand! Tijd voor vitamine-A en plan-B” – Kim Kroeze

Ik merk dat veel werkgevers vinden dat ze goed geëquipeerd zijn op het gebied van hun HRM. Een mooi personeels- en salarissysteem. Accountant doet de rest en niks meer aan doen!

… Maar peoplemanagement? Lastig, liever geen prio aan geven en vooral tijdrovend. Ja, dat hoort ook bij HR. Laat je je peoplemanagement liggen? Dan krijg je last van een steeds hoger verloop.Vervelend en bovenal dúúr. Tijd voor vitamine-A (Aandacht) en plan-B!

Voorbodes van verloop

Met mager peoplemanagement kom je weg, totdat je te maken krijgt met disfunctionerende medewerkers, inefficiënte teams, geruzie op de werkvloer, een hoog verzuim met in het ergste geval een hoog verloop. Verder van je organisatiedoelstellingen kan je als een werkgever dan niet verwijderd zijn. Het weer in balans komen na een periode van hoog verloop kost erg veel tijd, inspanning en vooral veel ergernis en geld.

Mager Peoplemanagement

Wanneer dringt het tot werkgevers door dat dit soort ‘peoplemanagement-pijntjes’, die zo vaak onderschat worden, een grote remmende werking heeft op het behalen van goede resultaten en het moraal op werkvloer? Hoog verloop is vaak een gevolg van mager peoplemanagement, al dan niet in combinatie met zwakke plekken in het aannamebeleid, arbeidsvoorwaarden en/of beloningsstructuur, vaak als gevolg van de verkeerde inzet van beschikbare HR instrumenten.

Meer salaris of meer aandacht?

Let wel, onvrede ontstaat bijna nooit door wat er netto onder de streep op de salarisstrook staat. Onvrede bouwt zich op door allerlei aspecten die ervoor zorgdragen dat een medewerker zich niet gezien, gehoord en gewaardeerd voelt. Dat initiatieven genegeerd zijn en er geen vooruitzichten worden geboden om hoger op te komen of dat er geen ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Dan pas gaan ze mopperen over beloning. Als een goede medewerker ongewenst vertrekt, dan is er meer dan één ding misgegaan.

Te laat

Ik zie vaak dat werkgevers die minder oog hebben voor hun peoplemanagement dit soort problemen te laat zien aankomen. Problemen met personeel zorgt altijd voor een negatieve emotionele lading en veel werkgevers vinden het lastig hiermee om te gaan. Daarbij is er zo’n focus op de processen zelf, dat zij onnodig een stuk peoplemanagement kunnen laten liggen. Vaak zijn ze dan te laat zijn om die waardevolle vertrekkende medewerker voor de organisatie te behouden.

Advies

Met goed ontwikkeld peoplemanagement, in combinatie met de juiste inzet van HR instrumenten, kunnen huidige problemen met ontevreden medewerkers opgelost worden en toekomstige worden vermeden. Laat peoplemanagement niet liggen……het woord Human Capital is niet voor niets uitgevonden!

Weet je niet precies hoe je dit in de praktijk kunt aanvliegen? Laat ons je dan helpen. Contact