Strategisch personeelsbeleid

Door diverse ontwikkelingen zoals vergrijzing, gelijkheid en diversiteit wordt het voor organisaties steeds belangrijker om te werken volgens een strategisch personeelsbeleid, oftewel: strategisch human resources management (SHRM). Door niet alleen ‘proberen’ op de juiste manier om te gaan met de talenten binnen een organisatie, maar dit door te voeren in een strategisch personeelsbeleid, komen werknemers meer tot hun recht. Wat ook uw organisatie ten goede zal komen.

Personeelsbeleid middels talentmanagement

Bij Kroeze HR Consultancy zijn we een groot ambassadeur van het Talentmanagementprincipe. Dit is een managementmethode dat zich richt op het ontwikkelen van aanwezige talenten en competenties van medewerkers binnen organisaties. Met als resultaat dat een werknemer zich in een prettig mentale toestand bevindt waarin hij/zij volledig betrokken en gefocust opgaat in zijn/haar werkzaamheden en deze ook succesvol weet uit te voeren. Binnen Kroeze HR Consultancy noemen wij dit ‘flow’.

Betere resultaten met strategisch personeelsbeleid

Het is nu eenmaal bewezen dat mensen en teams het meest effectief en succesvol zijn, wanneer zij zoveel mogelijk vanuit hun drijfveren en talenten kunnen werken. En daarbij ook hun competenties verder kunnen ontwikkelen. Zij hebben positieve energie en accelereren constant. Voor een goede organisatieontwikkeling is een strategisch personeelsbeleid volgens os talentmanagement het juiste ingrediënt. Wij doen dit door middel van het:

  • Ontdekken van talenten door individuele- en teamassessments middels wetenschappelijke methoden (TMA®Methode);
  • Inzetten van talenten door aanwezig talenten optimaal te benutten en strategisch in te zetten, maar ook door het (her)inrichten van teams, rollen en bevoegdheden. De juiste persoon op de juiste plek;
  • Ontwikkelen van talenten middels diverse Personal, Team, en Management Development Programs. Hiermee kunt u individuele- en teamontwikkelingsbehoeften definiëren, uitwerken, toepassen en evalueren.

Ja, ik wil hulp bij strategisch personeelsbeleid

Wilt u ondersteuning van een professioneel HR Adviesbureau op het gebied van strategisch personeelsbeleid? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Kroeze HR Consultancy. Dan kunnen we samen rustig bespreken wat we voor u kunnen betekenen. Wij ondersteunen u graag in strategische en beleidsmatige vraagstukken om zo tot het HR beleid te komen dat voor uw organisatie het beste werkt.