Privacy Statement

Kroeze HR Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend aan de Tobias Asserlaan 7, 2662 SB Bergschenhoek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Kim Kroeze is de medewerker gegevensbescherming van Kroeze HR Consultancy.
Zij is te bereiken via info@kroezehrconsultancy.nl en 010-7603484.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kroeze HR Consultancy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij via de website of mail ontvangen en verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Geboorte datum
 • Opleiding en arbeidsverleden

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kroezehrcomsultancy.nl dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Kroeze HR Consultancy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Werkzoekenden helpen werk te vinden en om werkgevers te helpen kandidaten te vinden.


Je CV-gegevens
Jouw gegevens, waaronder Persoonsgegevens, die je hebt verstrekt via mail of een ander medium kunnen ook worden doorgestuurd naar externe partijen als jij solliciteert op een vacature. Dit om de kans te vergroten een baan voor je te vinden. Deze externe partijen hebben wellicht interesse in jou als toekomstige medewerker en kunnen je CV naar andere partijen doorsturen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Kroeze HR Consultancy neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kroeze HR Consultancy) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kroeze HR Consultancy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan daarom per doel verschillend zijn.
Delen van persoonsgegevens met derden
Kroeze HR Consultancy verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden ten behoeve van commerciële activiteiten.


Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Kroeze HR Consultancy gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kroeze HR Consultancy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kroezehrconsultancy.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Markeer in je kopie van je identiteitsbewijs do volgende zaken zwart;

 • Pasfoto
 • MRZ Machine Readable Zone (de strook met nummers onderaan het paspoort)
 • Paspoortnummer
 • Burgerservicenummer (BSN)

 

Dit is ter bescherming van je privacy. We reageren uiterlijk binnen vier weken op jouw verzoek .

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kroeze HR Consultancy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien er een derde partij bij betrokken is, is daar een verwerkersovereenkomst mee gesloten. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kroezehrconsultancy.nl.