“Functionerings- of Veroordelingsgesprek?”

In de praktijk worden functionerings- en beoordelingsgesprekken nogal eens door elkaar gehaald. Wat als functioneringsgesprek is bedoeld, wordt soms ervaren als een akelig ‘veroordelingsgesprek’. Zeker wanneer de toonzetting kritisch en weinig inspirerend is geweest. Dat kan nooit de bedoeling zijn! Ik snij dit niet voor niets aan,¬†want soms weet je als werkgever of leidinggevende niet altijd precies wat je nu aan moet met dit soort gesprekken.

Meer weten over functionering en beoordeling

Er zijn geen vaste regels voor het kiezen van een functionerings- en beoordelingssysteem. Je kunt het net zo simpel en uitgebreid maken als je zelf wilt. Wel zijn er richtlijnen. Maar lees eerst even wat nu het werkelijke verschil is tussen een functionerings- en een beoordelingsgesprek.

Functioneringsgesprekken

Bij het functioneringsgesprek blik je even terug, maar kijk je vooral naar de toekomst. Tijdens het gesprek is er sprake van twee-richting verkeer. Meestal komen onderwerpen waaronder persoonlijk welzijn, het functioneren en de ontwikkeling van de medewerker aan bod. Ook worden de prestaties van werkgever aan de orde gesteld. Het is een goed moment om alle kaarten open op tafel te leggen. Zo ontstaat een constructief gesprek waarin je samen naar oplossingen en verbeteringen zoekt. Je kunt afspraken maken hoe je elkaar daarin kan ondersteunen.

Het functioneringsgesprek is dus een manier met om elkaar in overleg te gaan over wat goed gaat en wat er beter kan. Idee√ęn kunnen net zo goed besproken worden, misschien wel¬†juist¬†besproken worden. En ook daar kun je weer afspraken over maken.

De focus van een functioneringsgesprek ligt op verbetering, ontwikkeling en vooruitgang. Vaak worden functioneringsgesprekken 1 a 2 x per jaar gehouden en schriftelijk vastgelegd. Zo weet je bij het volgende gesprek beter hoe je na het vorige gesprek met elkaar verbleven bent.

Beoordelingsgesprekken

Bij beoordelingen kijk je eigenlijk naar het verleden, is er sprake van één-richting verkeer, geen tot weinig dialoog, waarbij voornamelijk alleen de werkgever aan het woord komt. Het doel van een beoordelingsgesprek is om te bepalen of de werknemer zijn/haar doelen heeft behaald en/of hij/zij goed heeft gepresteerd.

Maar goed, dan moet er eerst een vertrekpunt zijn, waarin doelen en prestaties gedefinieerd en besproken worden. Aangezien een beoordeling doorgaans 1x per jaar plaatsvindt, ben je al een jaartje verder voordat dit proces echt op gang komt. Verder is een beoordeling vaak gekoppeld aan een promotie, loonsverhoging of bonus. Indien je dat niet kunt of wilt bieden, dan kan je beter geen gebruik maken van het beoordelingssysteem met het bijbehorende beoordelingsgesprek.

Personal Development

Het toepassen van een functionerings- en beoordelingssystematiek draagt in belangrijke mate bij in de persoonlijke ontwikkeling van je medewerkers en daarmee ook in de ontwikkeling van de organisatie als geheel. Het doel van functioneringsgesprekken is om met elkaar in gesprek te blijven, door samen te kijken naar wat er (nog) beter kan en daar afspraken over te maken. Bij de beoordeling streven medewerkers natuurlijk naar een extra beloning, danwel promotie. De werkgever heeft in ruil daarvoor een gemotiveerde medewerker die gericht is op het behalen van eerder afgesproken doelen.

Dossiervorming

Vaak wordt er nog vanuit gegaan dat functionering- en beoordelingsgesprekken aanleiding geven om te spreken over vooruitgang, verbetering en beloning. Helaas gaat het soms anders en is men niet blij met elkaar en gaan de prestaties, communicatie en samenwerking tussen werkgever en medewerker in een rap tempo bergafwaarts. Indien dit een structureel karakter krijgt, blijken goed gedocumenteerde functionerings- en beoordelingsgesprekken prima tools voor te vormen dossiers. Met een goed dossier over gevoerde functionerings- en beoordelingsgesprekken sta je als werkgever sterker mocht het onverhoopt komen tot een ontslagprocedure.

Laten we tenslotte hopen dat functionerings- en beoordelingsgesprekken in principe altijd met de goede intenties en op de juiste manier worden ingezet.

Weet je toch niet zo goed hoe je dit in de praktijk kunt aanvliegen? Laat mij je dan helpen. Contact